Yönetici Eğitimi


Akademi Detayları

"Liderlik; neyin yapılması gerektiğine karar verme, sonra da onu başkalarına yaptırma yeteneğidir."

Yönetici pozisyonunda görev yapan ya da yapacak olan kişilere özel tasarlanan “Yönetici Gelişim Akademisi” programı bir yöneticiden beklenen tüm yetkinlikleri ve becerileri kazandırmayı ve uygulatmayı amaçlamaktadır.

Program İçeriği

Başarılı Lider
Olmak

Amaç:
Yöneticilerin liderlik, rol model olma, etkili iletişim kurma ve ekibindeki bireyleri tanıma, buna uygun yaklaşım sergilemelerine destek olmak.

İçerik:
• Başarılı Liderlik ve Yöneticilik
• Ekibinin Lideri Olmak için Temel Özellikler
• Liderlikteki Farklı Stiller ve Davranış Modelleri
• Etkin İletişim ve Rol Model Olma
• Ekibindeki Bireyleri Tanıma ve Ele Alma
• Proaktif Lider Özellikleri

Performans Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Amaç:
Yöneticilerin, ekibinin performanslarını yetkinliklerine ve hedeflerine göre ölçmelerini ve değerlendirme yapmalarını sağlamak.

İçerik:
• Yetkinlik ve Hedef Kavramı
• Performans Sistemi
• Hedef ve Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
• Şirket Hedef /Yetkinlik Performans Sistemi Örnekleri
• Yetkinliklere Uygun Davranış Becerilerinin Geliştirilmesi

Geri Bildirim Teknikleri

Amaç:
Yöneticilerin, ekibine doğru, etkili ve katma değer sağlayan geri bildirim vermelerine destek olmak.

İçerik:
• Geri Bildirim Nedir? Ne Değildir?
• Geri Bildirim Çeşitleri
• Değer Yaratan Geri Bildirim Örnekleri
• En Sık Yapılan Geri Bildirim Hataları

Etkin Koçluk Teknikleri

Amaç:
Yöneticilerin, çalışanlarına rehberlik/koçluk yapmak, takip etmek ve sonuçlarını ölçmek gibi yüksek performans yetkinliklerine ulaşmalarını sağlamak.

İçerik:
• Koçluk ve Koçluk Kültürü
• Koçluk Yapmanın Önemi
• Koçun Yetkinlikleri ve Koçlukta Farklı Stiller
• 4 Adımda Koçluk Yaklaşımı
• En Sık Yapılan Koçluk Hataları

Başarılı Ekip Kurmak ve Yönetmek

Amaç:
Yöneticilere bir takımı hedefe koşturma, performansı yukarıya çekmek için aksiyon alma, takım ruhu ve motivasyonu yaratma gibi becerileri kazandırmak.

İçerik:
• Takım Ruhu Yaratma Teknikleri
• Performans Artışı İçin Taktikler
• Takımı Geliştirme ve Performansı Arttırma Yöntemleri
• Ekip Enerjisi Yaratma
• Motivasyon Taktikleri

Zirveye Koşar Adım Workshop

Amaç:
Yöneticilere bir takımı hedefe koşturma, performansı yukarıya çekmek için aksiyon alma, takım ruhu, motivasyonu yaratma gibi konularda aksiyonlarını oluşturmak ve hayata geçirme becerisi kazandırmak.

İçerik:
• Bugün Neler Yapıyoruz? Grup Çalışması
• Performans Artışı İçin Aksiyonlarımız Bireysel Çalışma
• Takımı Geliştirme ve Performansı Arttırma Tartışma Platformu
• Hedef ve Motivasyon Aksiyon Listelerinin Oluşturulması
• Danışman Öneri ve Taktikler

Veri AnaliziAmaç:
Yöneticinin birden fazla veriyi doğru analiz ederek, çalışan gelişimi ve operasyon yönetme sürecinde aksiyon alma becerisini geliştirmek.

İçerik:
• Operasyon Yönetimi Dinamikleri
• Operasyon Yönetiminde Rakamların Analiz Edilmesi
• Aksiyon Planlarının Oluşturulması
• Problem Çözme ve Karar Alma

Yöneticinin Liderlik Yolculuğu

Amaç:
Yöneticinin ileri seviye liderlik becerileri gelişimine destek olmak.

İçerik:
• Yaşam Amacı ve Değerler Çalışması
• İşim İletişim
• İletişimde “Ben” :Ego Durumları, İletişimde Duygusal Zeka
• Çatışma Yönetimi
• Liderin Ekibiyle Yolculuğu
• Farklı Liderlik Yaklaşımları
• Liderin Öğrenme Yolculuğu, Başarıya Giden Yol
• Profesyonel Duruş

Çalışan Bağlılığı Artırma Teknikleri

Amaç:
Yöneticinin çalışan bağlılığı ve motivasyonunu sağlamak konusunda alacağı aksiyonlara destek olmak.

İçerik:
• Kurumların Çalışan Kaybetme Nedenleri
• Sadakat Programının Asıl Unsurları
• Çalışanın Memnuniyetinin Etmenleri
• Türkiye’de ve Dünyada Yapılan Araştırma Sonuçları
• İşinde Anlam Bulma
• Uygulanabilecek Motivasyon Teknikleri

Kurumsal Çözümler için


Akademi programını kurumunuza özel nasıl kurgulayabiliriz, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bize ulaşın