Çağrı Merkezi Satış Eğitimi


Akademi Detayları

UNIQ’in Çağrı Merkezleri için özelleştirdiği “Satış Gelişim Akademisi” programı çalışanların telefonla satış konusunda farkındalığını ve motivasyonunu artırmayı, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak doğru ve kaliteli satış yapma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Temel Seviye

Telefonla temel satış becerilerini geliştirmek ve tekniklerini öğrenmek isteyen Çağrı Merkezi çalışanlarına uygundur. Amaç, katılımcılara telefonla profesyonel satış teknikleri ile ilgili becerileri kazandırmaktır.

Orta Seviye

Temel Seviye: Telefonla temel satış becerilerini geliştirmek ve tekniklerini öğrenmek isteyen Çağrı Merkezi çalışanlarına uygundur. Amaç, katılımcılara telefonla profesyonel satış teknikleri ile ilgili becerileri kazandırmaktır.

İleri Seviye

Müşteri ile telefonda iletişim kurarken farklı ve yaratıcı satış tekniklerini kullanmak isteyen çalışanlar için uygundur. Amaç, katılımcıların ikna teknikleri konusunda uzmanlaşmalarını ve itirazlar karşısında yaratıcı yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamaktır.

Master Seviye

İşi telefonla satış olan ve bu konuda uzmanlaşarak kendi sektöründe fark yaratmak isteyen kurumlara uygundur. Amaç, hem yöneticileri hem de çalışanları kapsayan bu programın sonunda katılımcıların uyguladığı ve sürdürdüğü satış teknikleriyle şirket karlılığına katkı sağlamasıdır.

Program İçeriği

Telefonda Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi

Amaç:
Katılımcıların telefonla satış konusunda bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak, şirketin müşteri bağlılığını arttırmaya yönelik daha kaliteli satış yapmasını ve sonuçlara olumlu etki etmesini sağlamak.

İçerik:
• Telefonda Satış Süreci
• Doğru Soru Sorma Teknikleri
• İhtiyaç Tespiti
• Telefonda İkna Teknikleri
• Telefonla Satış Sürecinde İtirazları Ele Alma
• Satış Kapama Teknikleri
• Telefonla Satışta En Çok Yapılan 5 Kritik Hata

Telefonla İleri Satış Teknikleri Eğitimi

Amaç:
Katılımcıların telefonda farklı satış teknikleri hakkında gelişmelerini sağlamak ve itirazlar karşısında yaratıcı çözümler sunmalarını sağlamak.

İçerik:
• Bir Satış Temsilcisinin Zihin Haritası
• Telefonla Satışta Hedef ve Zaman Yönetimi
• Farklı Bireylere Farklı Satış Taktikleri
• Telefonla Satışta AIDA Modeli
• Zor Müşterileri Anlama ve İkna Etme
• Satış Kapamada Yaratıcı Yaklaşımları

Takip 1:
Atölye Çalışması

Amaç:
Sınıf içi eğitimde anlatılan satış tekniklerini çağrı dinleme, senaryo, vaka ve grup çalışmalarıyla uygulamak ve katılımcıların kendi gelişim alanlarına göre aksiyon üretmelerini sağlamak.

Takip 2:
Bireysel Koçluk Görüşmesi

Amaç:
Katılımcıların sınıf içi eğitimler ve atölye çalışmalarından sonra gelişimlerini desteklemek, hayata geçirilemeyen öğretilerle ilgili geri bildirim almalarını sağlamak ve böylece gelişmesi gereken alanlarıyla ilgili gelişim planı yaparak katkı sağlamaktır.

Kurumsal Çözümler için


Akademi programını kurumunuza özel nasıl kurgulayabiliriz, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bize ulaşın