METODOLOJİ


Akademi Öncesi

Akademiler kurumların vizyon ve stratejisine uygun olarak, kurumların ihtiyaçlarına özel tasarlanır. Akademi öncesinde ihtiyaç analizi için aşağıdaki çalışmalar yapılır.
İhtiyaç Analizi
Saha ziyaretleri, eğitime katılacak kişilerle ve yöneticileriyle yapılan birebir görüşmeler, anket ve test uygulamaları, iş başı gözlemler, workshop, K.A.S çalışması gibi yöntemleri kapsar. Yapılan bu ihtiyaç analizi çalışmaları sonrasında akademi programının hedefleri belirlenir.
Tasarım
Analiz aşamasında elde edilen bulgular ışığında eğitim içerikleri ve eğitimde uygulanacak tüm uygulamalar kuruma özel tasarlanır. Tasarlanan eğitim içerikleri, şirket üst yönetimi ve eğitim birimi ile paylaşılarak onay ve görüş alınır.

Akademi Sırası

Uygulama
Akademi programları başlamadan tüm katılımcıların ve şirket üst yönetiminin katıldığı bir lansman töreni düzenlenir.

Akademi programları devam ederken verilen her bir eğitim adımı ile ilgili program Danışmanı detaylı bir rapor hazırlar. Bu raporda Danışmanın katılımcılarla ile ilgili gözlemleri, davranış becerileri değerlendirmesi, sınav sonuçları gibi veriler vardır. Ayrıca katılımcının eğitimle ilgili yorum ve değerlendirmeleri de bu raporla paylaşılır. Bu raporda yer alan bilgiler yapılan değerlendirme toplantıları ile şirket üst yönetimi ve eğitim birimine aktarılır.

Akademi Sonrası

Başarının Ölçümlenmesi
Akademi öncesi ve sonrası kaydedilen gelişim ile ilgili detaylı çalışmalar yapılır. Akademi içinde yer alan tüm programlar tamamlandıktan sonuçları şirket üst yönetimi ve eğitim birimi ile rapor paylaşılır.

Akademi boyunca tüm değerlendirme ve çalışmaların ışığında katılımcının akademi performansını ve gelişimini gösteren bir karne oluşturulur. Akademi sonunda geri bildirim ve önerilerin kurum ile paylaşıldığı bir toplantı düzenlenir. Bu toplantıda akademinin tüm adımları ve sonuçları paylaşılır.