Çağrı Merkezi İkna Eğitimi


Akademi Detayları

Çağrı Merkezleri için özelleştirilen “İkna Gelişim Akademisi” programı, müşterilerin temel beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerini analiz edebilme, müşteriye en uygun ikna yaklaşımını sergileyebilme ve iknadaki itirazları ele alabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle müşteri bağlılığı yaratma, müşteriyi kazanma gibi aktivitelerde bulunan ekipler için özel olarak tasarlanmıştır

Temel Seviye:

Telefonla ikna becerileri hakkında bilgi sahibi olmak ve tekniklerini öğrenmek isteyen çalışanlar için uygundur. Amaç, iletişimin önemli bir parçası olan ikna becerilerini katılımcıya kazandırarak müşteri bağlılığının artmasına katkı sağlamaktır.

Orta Seviye:

Telefonla temel ikna becerilerinin atölye ile desteklendiği programdır. Amaç, sınıf içi eğitimde anlatılan teknikleri ve becerileri senaryo, vaka ve grup çalışmalarıyla uygulamak ve çalışanların kendi gelişim alanlarına göre aksiyon üretmelerini sağlamaktır.

İleri Seviye:

İşinin büyük bir kısmını telefonla ikna etmeyi oluşturan çalışanlar için uygundur. Amaç, çalışanların ikna tekniklerini doğru zamanda doğru teknikle uygulamayı ve uygularken karşılaştıkları itirazlarla nasıl baş edeceklerini, uygulama ve bireysel geri bildirimlerle kazandırmaktır.

Master Seviye:

İknada uzmanlaşmak isteyen ve kendi sektöründe bu konuda fark yaratmak isteyen Çağrı Merkezi çalışanları için uygundur. Amaç, hem yöneticileri hem de çalışanları kapsayan bu programın sonunda katılımcıların içselleştirdiği, uyguladığı, sürdürdüğü ve sonuçlarıyla fark yarattığı ikna teknikleriyle şirket karlılığına katkı sağlamaktır.

Telefonda
İkna Becerileri

Amaç:
İkna iletişimin önemli bir parçasıdır. İşi iletişim olan çalışanların, telefonda ikna tekniklerini öğrenerek, müşteri bağlılığını sağlamalarına destek olmak.

İçerik:
• İknanın Temelleri ve Evreleri
• Geçmişten Günümüze İkna Yaklaşımları
• Telefonla İknada 3 Adım
• İknanın Psikolojisi
• İtirazlarla Baş Etme

Takip 1:
Atölye Çalışması

Amaç:
Sınıf içi eğitimde anlatılan telefonla ikna tekniklerini senaryo, vaka ve grup çalışmalarıyla uygulamak ve katılımcıların kendi gelişim alanlarına göre aksiyon üretmelerini sağlamak.

Takip 2:
Bireysel Koçluk Görüşmesi

Amaç:
Katılımcıların sınıf içi eğitimler ve atölye çalışmalarından sonra gelişimlerini desteklemek, hayata geçirilemeyen öğretilerle ilgili geri bildirim almalarını sağlamak ve böylece gelişmesi gereken alanlarıyla ilgili gelişim planı yaparak katkı sağlamak.

Kurumsal Çözümler için


Akademi programını kurumunuza özel nasıl kurgulayabiliriz, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bize ulaşın